Testy na Prawo Jazdy Online

Osoba przystępująca do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

Część testowa egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się z filmów video, zdjęć i opisów.

Testy na Prawo Jazdy Online Zobacz Testy

Państwowe testy na prawo jazdy polegają na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Po uruchomieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na kolejnych stronach ekranu.

Po zapoznaniu się z informacjami przechodzimy do egzaminu próbnego.

Rozgrzewka trwa max. 5 min. następnie można rozpocząć właściwy egzamin

Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania. Przejść do następnego pytania można również po kliknięciu "następne pytanie". Test zawiera 32 pytania:

Pytania testowe są punktowane.

Można zdobyć 1, 2 lub 3 punkty w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów. Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Część podstawowa testów na prawo jazdy - 20 pytań

Podział:

Część specjalistyczna - 12 pytań

Podział:

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Widok testu online

Infografika

Testy informacje

Cennik egzaminu na prawo jazdy

Cennik egzaminu na prawo jazdy