Pytania na prawo jazdy

Ustawa o kierujących pojazdami

Od 19 stycznia 2013 roku w życie weszły przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest:

Ustawa o kierujących umożliwia dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady europejskiej w sprawie praw jazdy. Dyrektywa wprowadziła w 2013r:

Zobacz Testy

19 stycznia 2013 roku wszedł w życie:

Nowy system przeprowadzania Egzaminów na Prawo Jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Pytania egzaminacyjne na Prawo Jazdy

Nowe przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących wprowadziły nadzór Ministra Infrastruktury i Rozwoju nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Do oceny obowiązującej bazy pytań, została powołana Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. W skład komisji weryfikacyjnej pytań na prawo jazdy weszło:

Pytania na Prawo Jazdy po korekcie (w bazie pozostawiono 2663 pytania) zostały zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o kierujących pojazdami.

Nowa baza pytań została przekazana Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego (WORD) do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od 11-05-2015 roku

Od maja 2015r cała Baza pytań testowych na prawo jazdy jest publicznie dostępna. Z pytaniami na prawo jazdy można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.mr.gov.pl

Uwaga! (pytania bez odpowiedzi)

Pytania na stronie ministerstwa nie zawierają zaznaczonych prawidłowych odpowiedzi! Aby uzyskać prawidłowe odpowiedzi do pytań trzeba zapłacić. Na allegro.pl są firmy które świadczą tego typu produkty.

Z biegiem czasu baza będzie poszerzana o kolejne pytania i na bieżąco aktualizowana. Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać propozycje pytań do wykorzystania na egzaminie na prawo jazdy. Propozycje pytań i odpowiedzi zostaną zweryfikowane przez Komisję. Scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych należy przekazywać w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza przekazania pytania egzaminacyjnego. Propozycje pytań na prawo jazdy mogą być przesyłane wyłącznie na dedykowanym do tego formularzu dostępnym na stronie ministerstwa.

Podczas egzaminu w WORD pytania na prawo jazdy wyświetlane są losowo. Kandydaci odpowiadają na 32 pytania. Aby zdać egzamin, należy zdobyć co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Zobacz Testy